ویژگی های ارتباطی شخصیت ها

ویژگی های ارتباطی شخصیت ها

نوشته شده توسط : / مشاوره فردی / دوشنبه, 14 مرداد 1398 14:33

ویژگی های ارتباطی شخصیت ها

افراد درونگرا(introversion)
از تنهایی انرژی میگیرند
نمیخواهند کانون توجه باشند
شنونده های خوبی هستند

افراد برونگرا(extraversion)
از تعامل با دیگران لذت میبرند
بیش از انکه گوش بدهند حرف میزنند
دوست دارند کانون توجه باشند

افراد حسی(sensing)
تمرکز بر دریافت اطلاعاتشان با حواس پنجگانه است
به زمان حال توجه دارند
از تکرار یک مهارت خسته نمی شوند

ویژگی شهودی(Intuition)
به الهام و دریافت قلبی معتقدند
از تکرار یک مهارت خسته می شوند
برای نوآوری و تخیل ارزش زیادی قائلند

ویژگی افراد احساسی(feeling)
به همدلی و درک دیگران اهمیت میدهند
به راحتی از دیگران تشکر می کنند
از طرف دیگران بیش از اندازه عاطفی ارزیابی میشوند

ویژگی افراد منطقی(Thinking)
بیش از حد برای منطق و عدالت بها قائل اند
از طرف دیگران خشک و بی انعطاف ارزیابی می شوند.
بزرگترین انگیزه ی آنها در کار موفق شدن است

ویژگی افراد قضاوت کننده(judging)
معتقدند اول کار بعد تفریح
زمان را منبع تمام شدنی می دانند
نتیجه گرا هستند

ویژگی افراد دریافت کننده(perciving)
اول تفریح بعد کار
زمان را منبع تجدید شدنی می دانند
نتیجه گرا نیستند

شما کدوم یکی هستید؟؟؟

نویسنده

Super User

Super User

Cannot get tehran location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Please publish modules in offcanvas position.