کارگاههای برگزار شده سال 96

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

زمان

ساعت کارگاه

مدرس

عنوان کارگاه

ردیف

15 و 22/ 2/96

9 تا 17

دکتر صادق نصری

کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری CBT

1

   

شهره پرداختی

کارگاه غنی سازی زندگی زناشویی

2

13/2/96

14:30 الی 17:30

مهرناز ذهبی

کارگاه مدیریت ذهن

3

31/3/96

11الی 12:30

شهره پرداختی

کارگاه آموزشی مهارت جرات ورزی

4

15/6/95

 

4 تا 7

کارگاه خود شناسی و ارتباط موثر بر پایه شناخت کودک درون

5

   

بهنود بهمنش

کار آموزی کودک

6

25/3/96

14 الی 17

بهنود بهمنش

کارگاه گل بازی درمانی

7

12/3/96

10 الی 12

شهره پرداختی

کارگاه باز آموزی مهارت گفتگو

8

21و23و24/4/96

9 الی 17

شهره پرداختی

کارگاه باز آموزی مهارت گفتگو

9

2/5/96

10:30 الی 11:45

 

کارگاه نمایش خلاق

10

6/5/96

10:30 الی 16:30

بهنود بهمنش

کارگاه بازی درمانی بر مبنای دلبستگی

11

5/5/96

13 الی 19

 

کارگاه آزمون وکسلر 5

12

4و11/5/96

16:30 الی 18

 

کارگاه تقویت هوش هیجانی

13

   

دکتر سید علی مرتضوی

مشاوره و برنامه ریزی کنکور

14

   

بهنود بهمنش

دوره جامع تربیت درمانگر کودک

15

   

شهره پرداختی

کارگاه آموزشی شوق رویش ویژه مادران باردار

16

17/5/96

11 صبح

آقای مهندس برهان

همایش رایگان انتخاب رشته کنکور سال 96

17

1/6/96

15 الی 18:30

فتانه میرزایی

چگونه والد مقتدری باشیم؟

18

26/5/96

13:30 الی 19:30

بهنود بهمنش

کارگاه آموزشی و عملی شن بازی و سینی شن

19

   

بهنود بهمنش

دوره جامع تربیت درمانگر

20

11/6/96

14:39 الی 18

شهره پرداختی

کارگاه آموزشی مهارت جرات ورزی

21

4و5و12/8/96

9 الی 17

مهدی فرخیان

 شهره پرداختی

کارگاه آموزشی سه روزه باز آفرینی مهارت گفتگو

22

15 و 22/ 2/96

9 تا 17

دکتر صادق نصری

کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری CBT

23

   

شهره پرداختی

کارگاه غنی سازی زندگی زناشویی

24

13/2/96

14:30 الی 17:30

مهرناز ذهبی

کارگاه مدیریت ذهن

25

31/3/96

11الی 12:30

شهره پرداختی

کارگاه آموزشی مهارت جرات ورزی

26

25/6/96

 

10 الی 12

شیوه ارتباط موثر با نوجوانان

27

11/8/96

14 الی 18

بهنود بهمنش

بازی درمانی لگو

28

5/8/96

9 الی 17

دکتر صادق نصری

کارگاه پروپوزال نویسی

29

8/8/96

10 الی 12

 

چگونه فرزندمان را مسولیت پذیر کنیم؟

30

24/8/96

15 الی 18

 

عشق آگاهی ازدواج

31

24/8/96

10 الی 13

 

ازدواج آگاهانه

32

30/8/96

15:30 الی 17

 

چگونه به سوالات جنسی کودکان پاسخ هیم

33

   

شهره پرداختی

کارگاه آموزشی شوق رویش ویژه مادران باردار

34

10/9/96

10 الی 18

بهنود بهمنش

کارگاه بازی درمانی مبتنی بر دلبستگی

35

13/9/96

10 الی 11:30

فتانه میرزایی

کودک خانواده انسان

36

24/9/96

10 الی 18

بهنود بهمنش و مریم رنجگر

کارگاه ABA و SST

37

   

بهنود بهمنش

دوره جامع تربیت درمانگر

38

5/11/96

9 الی 13

 

تربیت جنسی کودک

39

5/12/96

9 الی 13

دکتر رومینا روحی

متحد بودن به وزن ایده آل

40

17/12/96

9 الی 13

 

کارگاه وکسلر 5

41

Please publish modules in offcanvas position.