ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

زمان

ساعت کارگاه

مدرس

عنوان کارگاه

ردیف

سال   95  تیر ماه

 

آقای عباس نادری

انتخاب رشته کنکور با رویش های مشاوره ای

1

26/5/95

 

آرش رستمی

کارگاه نمایش خلاق

2

15و17و19 شهریور 95

 

سینا شفیع زاده

کارگاه مهارت شناختی

3

31/5/95

10 تا 12 یا 2 تا4

شیوا موفقیان

مراقبت های دوران بارداری بر اساس روش نوین ذهن آگاهی

4

15/6/95

4 تا 7

 

کارگاه خود شناسی و ارتباط موثر بر پایه شناخت کودک درون

5

 

16 ساعت

خانم صوفی

دوره کاهش استرس مبتنی بر ذهن

6

   

بهنود بهمنش

دوره جامع تربیت درمانگر کودک

7

 

10 ساعت

دکتر قدرت الله عباسی

آموزش قبا از ازدواج به روش برنامه pick

8

 

10 ساعت

دکتر قدرت الله عباسی

برنامهه آگاهی و انتخاب بین فردی pick

9

شروع آبان 95

 

بهنود بهمنش

دوره جامع تربیت درمانگر کودک

10

 

8 ساعت  تئوری

10 ساعت عملی

آسیه کاخکی

کارگاه آموزشی اجرا و تفسیر وکسلر

11

95/7/16

3 ساعت

بهنود بهمنش

تحلیل کارتون INSIDE OUT

12

   

دکتر رومینا روحی

تدریس زبان تخصصی روانشناسی

13

7/8/95

10 الی 18

بهنود بهمنش

بازی درمانی مبتنی بر دلبستگی

14

   

بهنود بهمنش

دوره جامع تربیت درمانگر کودک

15

   

بهنود بهمنش

دوره جامع تربیت درمانگر کودک مبتنی بر بازی درمانی

16

3/10/95

9 الی 16

فتانه میرزایی

عشق آگاهی ازدواج

17

20/9/95

10:30 الی 12:30

شهره پرداختی

کارگاه آموزشی رابطه عاطفی مادر و جنین

18

24/10/95

10:30 الی 12

 

از آگاهی تا آرامش

19

14و15/11/95

8 الی 16

دکتر صادق نصری

کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری CBT

20

   

شهره پرداختی

شوق رویش ویژه مادران باردار

21

20 و 21/ 11/95

14 تا 18

مهرناز ذهبی

کارگاه قطب نمای زندگی

22

7/12/95

16 الی 19

مهرناز ذهبی

کارگاه مهارت ارتباط موثر

23

   

شهره پرداختی

کارگاه تربیت کودک

24

10/10/95

8 ساعت

دکتر صادق نصری

مصاحبه تشخیصی

25

17/10/95

 

بهنود بهمنش

تراپلی

26

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

زمان

ساعت کارگاه

مدرس

عنوان کارگاه

ردیف

15 و 22/ 2/96

9 تا 17

دکتر صادق نصری

کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری CBT

1

   

شهره پرداختی

کارگاه غنی سازی زندگی زناشویی

2

13/2/96

14:30 الی 17:30

مهرناز ذهبی

کارگاه مدیریت ذهن

3

31/3/96

11الی 12:30

شهره پرداختی

کارگاه آموزشی مهارت جرات ورزی

4

15/6/95

 

4 تا 7

کارگاه خود شناسی و ارتباط موثر بر پایه شناخت کودک درون

5

   

بهنود بهمنش

کار آموزی کودک

6

25/3/96

14 الی 17

بهنود بهمنش

کارگاه گل بازی درمانی

7

12/3/96

10 الی 12

شهره پرداختی

کارگاه باز آموزی مهارت گفتگو

8

21و23و24/4/96

9 الی 17

شهره پرداختی

کارگاه باز آموزی مهارت گفتگو

9

2/5/96

10:30 الی 11:45

 

کارگاه نمایش خلاق

10

6/5/96

10:30 الی 16:30

بهنود بهمنش

کارگاه بازی درمانی بر مبنای دلبستگی

11

5/5/96

13 الی 19

 

کارگاه آزمون وکسلر 5

12

4و11/5/96

16:30 الی 18

 

کارگاه تقویت هوش هیجانی

13

   

دکتر سید علی مرتضوی

مشاوره و برنامه ریزی کنکور

14

   

بهنود بهمنش

دوره جامع تربیت درمانگر کودک

15

   

شهره پرداختی

کارگاه آموزشی شوق رویش ویژه مادران باردار

16

17/5/96

11 صبح

آقای مهندس برهان

همایش رایگان انتخاب رشته کنکور سال 96

17

1/6/96

15 الی 18:30

فتانه میرزایی

چگونه والد مقتدری باشیم؟

18

26/5/96

13:30 الی 19:30

بهنود بهمنش

کارگاه آموزشی و عملی شن بازی و سینی شن

19

   

بهنود بهمنش

دوره جامع تربیت درمانگر

20

11/6/96

14:39 الی 18

شهره پرداختی

کارگاه آموزشی مهارت جرات ورزی

21

4و5و12/8/96

9 الی 17

مهدی فرخیان

 شهره پرداختی

کارگاه آموزشی سه روزه باز آفرینی مهارت گفتگو

22

15 و 22/ 2/96

9 تا 17

دکتر صادق نصری

کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری CBT

23

   

شهره پرداختی

کارگاه غنی سازی زندگی زناشویی

24

13/2/96

14:30 الی 17:30

مهرناز ذهبی

کارگاه مدیریت ذهن

25

31/3/96

11الی 12:30

شهره پرداختی

کارگاه آموزشی مهارت جرات ورزی

26

25/6/96

 

10 الی 12

شیوه ارتباط موثر با نوجوانان

27

11/8/96

14 الی 18

بهنود بهمنش

بازی درمانی لگو

28

5/8/96

9 الی 17

دکتر صادق نصری

کارگاه پروپوزال نویسی

29

8/8/96

10 الی 12

 

چگونه فرزندمان را مسولیت پذیر کنیم؟

30

24/8/96

15 الی 18

 

عشق آگاهی ازدواج

31

24/8/96

10 الی 13

 

ازدواج آگاهانه

32

30/8/96

15:30 الی 17

 

چگونه به سوالات جنسی کودکان پاسخ هیم

33

   

شهره پرداختی

کارگاه آموزشی شوق رویش ویژه مادران باردار

34

10/9/96

10 الی 18

بهنود بهمنش

کارگاه بازی درمانی مبتنی بر دلبستگی

35

13/9/96

10 الی 11:30

فتانه میرزایی

کودک خانواده انسان

36

24/9/96

10 الی 18

بهنود بهمنش و مریم رنجگر

کارگاه ABA و SST

37

   

بهنود بهمنش

دوره جامع تربیت درمانگر

38

5/11/96

9 الی 13

 

تربیت جنسی کودک

39

5/12/96

9 الی 13

دکتر رومینا روحی

متحد بودن به وزن ایده آل

40

17/12/96

9 الی 13

 

کارگاه وکسلر 5

41

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 زمان  ساعت کارگاه  مدرس  عنوان کارگاه  ردیف
 26/1/97  10:30 الی 12:30ظ  شهره پرداختی  کارگاه مهارت های زندگی  1
 20/2/97  8:30 الی 13:30  بهنود بهمنش  کارگاه آموزشی شن بازی درمانی  2
 21/2/97  10 الی 16  بهنود بهمنش  بازی درمانی بر مبنای دلبستگی  3
 شروع دوره تیر 97  شهره پرداختی  قاطعیت و جرات مندی  4
 7و8/4/97  9 الی 17  دکتر میرزا حسینی  دوره کامل طرحواره درمانی  5
 15:30 تا 16:45  نمایش خلاق  6
 21/4/97  14 الی 18  بهنود بهمنش  کارگاه گل بازی درمانی لگو  7
 4 الی 16  کارگاه مهارت ارتباطی دوست یابی  8

 

Please publish modules in offcanvas position.